Zespół Acteryon to wieloletnie doświadczenie naukowe i mierzalne sukcesy biznesowe. To także kompetencja w zarządzaniu i realizacji projektów badawczych, komercjalizacji, transferze technologii i zarządzaniu własnością intelektualną.

Marcin Łoś

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie biologii molekularnej, wykrywania i minimalizowania skutków zakażeń hodowli bakteryjnych bakteriofagami, twórca biotechnologicznych technologii produkcyjnych , autor i współautor wielu zgłoszeń patentowych z obszaru identyfikacji wirusów i bakteriofagów, światowy ekspert w zakresie zwalczania i prewencji skażeń bakteriofagami w procesach biotechnologicznych oraz w zakresie rozwoju technologii opartych na fagach; prezes Zarządu Acteryon Sp. z o.o.

 

Krzysztof Lemke

doktor nauk chemicznych (specjalizacja chemia medyczna),specjalista w zakresie biochemii przemysłowej, biomateriałów i nanomateriałów do zastosowań medycznych, twórca biotechnologicznych kompozycji funkcjonalnych w obszarze substancji immunomodulujacych oraz przeciwbakteryjnych, autor i współautor wielu zgłoszeń patentowych z obszaru substancji czynnych i formulacji produktowych, wdrożeniowec technologii biotechnologicznych dla zastosowań przemysłowych; w Acteryon Sp. z o.o. – kierownik badań / manager ds. rozwoju produktów

 

Sylwia Zielińska

doktor biologii (specjalizacja – biologia molekularna), specjalista ds. badań nad biologią bakteriofagów, ekspert technologii produktowych w obszarze biotechnologii

Klaudia Milewska

doktor biologii (specjalizacja – bakteriologia), specjalista ds. badań zdolności przystosowawczych bakterii, ekspert w obszarze bezpieczeństwa i testów zmienności środowiskowej dla produkcji biotechnologicznej,

Trzon naukowy spółki wspierany jest przez profesjonalny zespół zarządzający, zespół techniczny, kancelarię prawną, kancelarię rzeczników patentowych, brokera technologii oraz ekspertów ds. dotacji B+R.